Gräs & buskröjare

Intresserad?

Är du intresserad av denna produkten? Vänligen kontakta oss för vidare information.

Klipper lätt genom det segaste gräset och komposterar små grenar och ungträd på upp till 5 cm i diameter. Idealisk för rengöring av strandvillor, byggarbetsplatser, kraftledningsvägar, spår och diken. Flytande leder håller den i kontakt med ytan för optimala prestanda. Knivarna stoppar när den lyfts upp från marken.

 

graphic-dataVikter och mått

BeskrivningDriftsvikt (kg)Transportvikt (kg)Totalbredd (C) (mm)Totalhöjd (B) (mm)Totallängd (A) (mm)
Brushcat™ R60S 774 855 1621 738 2095
Brushcat™ R60H 774 855 1621 738 2095
Brushcat™ R72S 865 960 1926 738 2360
Brushcat™ R72H 865 960 1926 738 2360
Brushcat™ R72X 879 974 1926 738 2360Brushcat™ — 23/02/2011

Egenskaper och prestanda

BeskrivningDäckets längd (mm)Vertikal förflyttning (mm)Klippbredd (mm)Klipphöjd (mm)Flödesintervall (l/min)Tipphastighet
Brushcat™ R60S 1930 229 1524 50,8 57–83 82,4 m/sek. @ 57 l/min, 120,8 m/sek. @ 83 l/min
Brushcat™ R60H 1930 229 1524 50,8 76–121 67,3 m/sek. @ 76 l/min, 107,7 m/sek. @ 121 l/min
Brushcat™ R72S 2197 229 1829 50,8 57–83 78,1 m/sek. @ 57 l/min, 114,6 m/sek. @ 83 l/min
Brushcat™ R72H 2197 229 1829 50,8 76–121 67,3 m/sek. @ 78 l/min, 107,7 m/sek. @ 121 l/min
Brushcat™ R72X 2197 229 1829 50,8 114–151 81,4 m/sek. @ 114 l/min, 108,6 m/sek. @ 151 l/minGrundutförande

 • Dubbelkantade blad ger längre livslängd för bladen genom dubbelriktad skärrotation (erhålls genom att ändra flödesriktningen i hydraulslangarna vid drivmotorn)

 • Direkt hydrauldrivning dämpar stötlasten och eliminerar behovet av brytpinnar eller drivgripanordning.

 • Frontrullar underlättar förflyttning genom ojämn terräng samtidigt som maskinskötarens slitskador reduceras.

 • Flotationsleder gör det möjligt för däcket att flotera över markens konturer, och håller det i kontakt med ytan för optimala prestanda.

 • Patenterad knivfrånkoppling stoppar bladens rotation när rotationsklipparen lyfts från marken.

 • Hydraulisk tryckmätare (synlig från maskinskötarens plats) gör det möjligt för maskinskötaren att bibehålla optimal bärarhastighet.

 

Tillämpningar

 

 

 • Kommunalarbete

 • Skogsbruk

 • Parker

 • Trädgårdsarbete

 • Golfbanor

 • Plantskolor

 • Hobbylantbrukare

 

Brushcat™ — 23/02/2011

 

Kompatibla lastare

 

 

 

BeskrivningKompatibel med lastareFunktionskrav
Brushcat™ R60S S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S630, S650, S770, A300, A770, T190, T250, T300, T320, T650
Brushcat™ R60H S160H, S175H, S185H, S205H, S220, S250, S300, S330, S630H, S650H, A300, T190H, T250, T300, T320, T650H Ej godkänd att användas med 140 l/min högflödeslastare.
Brushcat™ R72S S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, S630, S650, S770, A300, A770, T190, T250, T300, T320, T650, T770
Brushcat™ R72H S175H, S185H, S205H, S220, S250, S300, S330, S630H, S650H, A300, T190H, T250, T300, T650H Ej godkänd att användas med 140 l/min högflödeslastare.
Brushcat™ R72X S220H, S250H, S300H, S330H, T250H, S770H, A300H, A770H, T300H, T770H

 

Tillbehör för lastarkompatibla roterande knivar.

 

 

BeskrivningKompatibel med redskapFunktionskrav
Offsetbladsats, 50,8 mm skärhöjd Brushcat™ R60S, Brushcat™ R60H
Offsetbladsats, 76,2 mm skärhöjd Brushcat™ R60S, Brushcat™ R60H
Offsetbladsats, 50,8 mm skärhöjd Brushcat™ R72S, Brushcat™ R72H, Brushcat™ R72X
Offsetbladsats, 76,2 mm skärhöjd Brushcat™ R72S, Brushcat™ R72H, Brushcat™ R72X

 

Brushcat™ — 23/02/2011

 

Teleskopisk kompatibilitet

 

 

 

BeskrivningKompatibla med teleskopFunktionskrav
Brushcat™ R60S T2250 Får endast användas med standardflöde
Brushcat™ R60H T2250 Ej godkänd att användas med 140 l/min högflödes teleskoplastare.
Brushcat™ R72S T2250 Får endast användas med standardflöde
Brushcat™ R72H T2250 Ej godkänd att användas med 140 l/min högflödes teleskoplastare.
Brushcat™ R72X T2250 För användning med 140 l/min högflödes teleskoplastare.

 

 

Tillbehör för teleskoplastarkompatibla roterande knivar.

 

 

BeskrivningKompatibel med redskapFunktionskrav
Offsetbladsats, 50,8 mm skärhöjd Brushcat™ R60S, Brushcat™ R60H
Offsetbladsats, 76,2 mm skärhöjd Brushcat™ R60S, Brushcat™ R60H
Offsetbladsats, 50,8 mm skärhöjd Brushcat™ R72S, Brushcat™ R72H, Brushcat™ R72X
Offsetbladsats, 76,2 mm skärhöjd Brushcat™ R72S, Brushcat™ R72H, Brushcat™ R72X

 

Specifikationer och konstruktion kan ändras utan föregående meddelande.

 

Alla funktioner gäller inte alla produkter. Kontakta närmaste Bobcat-återförsäljare för exakt produktspecifikation som kan gälla din produkt och region.